Przyjazny tornister

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu uprzejmie informuje, iż w następstwie przeprowadzonych w ubiegłych latach jak i w tym roku szkolnym badań obciążenia uczniów ciężarem tornistrów, oraz w związku z informacjami na temat skali nieprawidłowości względem wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny zaleceń dotyczących prawidłowej wagi tornistra, podjęto działania w obszarze profilaktyki wad postawy. W tym zakresie Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opracował przedsięwzięcie pt. „Przyjazny Tornister”. Należy zwrócić uwagę na  problem przeciążonych plecaków uczniów i związanych z nim wad postawy a w konsekwencji bólów kręgosłupa, schorzeń ortopedycznych  i neurologicznych.

Skala problemu narzuca potrzebę podjęcia działań zaradczych jako ważnego zadania edukacji zdrowotnej i jest to zagadnienie wymagające współpracy wszystkich, którym leży na sercu dobro dziecka.

Poprzez działania edukacyjne skierowane zarówno do uczniów szkół podstawowych

jak i ich rodziców i opiekunów  dążymy do kształtowania  nawyków i  dbałości o prawidłową postawę ciała ucznia.  Chcemy również dostarczyć wiedzy, aby dokonywali świadomych wyborów wpływających na zdrowie i jakość życia. Począwszy od klasy I należy uczyć dzieci racjonalnego pakowania tornistrów i utrzymania ich w porządku.

Podkreślić należy jak ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących tornistrów i plecaków szkolnych oraz świadomość rodziców, że istotna jest kontrola zawartości  tornistra, by nie znalazły się w nim rzeczy zbędne i zwiększające jego ciężar. Trzeba podkreślać, iż przeciążone tornistry czy plecaki obok braku aktywności fizycznej są jedną z przyczyn występowania u dzieci i młodzieży nieprawidłowości i wad postawy.

W związku z powyższym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu   podejmuje działania informacyjno-edukacyjnych wśród uczniów oraz działania w celu  udostępnienia  i rozpropagowania informacji z zakresu profilaktyki chorób układu ruchu wśród rodziców  i opiekunów dzieci i młodzieży.

Państwowy  Powiatowy

Inspektor  Sanitarny  w Świeciu

 Małgorzata Gackowska

Przyjazny tornister

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu uprzejmie informuje, iż w następstwie przeprowadzonych w ubiegłych latach jak i w tym roku szkolnym badań obciążenia uczniów ciężarem tornistrów, oraz w związku z informacjami na temat skali nieprawidłowości względem wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny zaleceń dotyczących prawidłowej wagi tornistra, podjęto działania w obszarze profilaktyki wad postawy. W tym zakresie Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy opracował przedsięwzięcie pt. „Przyjazny Tornister”. Należy zwrócić uwagę na  problem przeciążonych plecaków uczniów i związanych z nim wad postawy a w konsekwencji bólów kręgosłupa, schorzeń ortopedycznych  i neurologicznych.

Skala problemu narzuca potrzebę podjęcia działań zaradczych jako ważnego zadania edukacji zdrowotnej i jest to zagadnienie wymagające współpracy wszystkich, którym leży na sercu dobro dziecka.

Poprzez działania edukacyjne skierowane zarówno do uczniów szkół podstawowych

jak i ich rodziców i opiekunów  dążymy do kształtowania  nawyków i  dbałości o prawidłową postawę ciała ucznia.  Chcemy również dostarczyć wiedzy, aby dokonywali świadomych wyborów wpływających na zdrowie i jakość życia. Począwszy od klasy I należy uczyć dzieci racjonalnego pakowania tornistrów i utrzymania ich w porządku.

Podkreślić należy jak ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących tornistrów i plecaków szkolnych oraz świadomość rodziców, że istotna jest kontrola zawartości  tornistra, by nie znalazły się w nim rzeczy zbędne i zwiększające jego ciężar. Trzeba podkreślać, iż przeciążone tornistry czy plecaki obok braku aktywności fizycznej są jedną z przyczyn występowania u dzieci i młodzieży nieprawidłowości i wad postawy.

W związku z powyższym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu   podejmuje działania informacyjno-edukacyjnych wśród uczniów oraz działania w celu  udostępnienia  i rozpropagowania informacji z zakresu profilaktyki chorób układu ruchu wśród rodziców  i opiekunów dzieci i młodzieży.

       Państwowy  Powiatowy

                                                                                              Inspektor  Sanitarny  w Świeciu

        Małgorzata Gackowska