PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU.

„PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU

OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
“Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (15 195 047 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (12 915 789 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.”

 

Cel projektu:

Ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym,  tj. między 15 a 49 rokiem życia

Grupa docelowa:

Bezpośrednia – kobiety w wieku prokreacyjnym, kobiety  w ciąży

Pośrednia – rodziny kobiet, partnerzy, znajomi, lekarze, nauczyciele, pracodawcy, ogół społeczeństwa

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1.    Szkolenia dla kadry medycznej.
2.    Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
3.    Kampania społeczna.
4.    Badania ankietowe kobiet w ciąży.
5.    Platforma internetowa – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

 

 

 

 

 

Profilaktyka grypy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, iż w dniach 17-21 października 2016r. odbędzie się czwarta ogólnoświatowa edycja kampanii dotyczącej wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania.

            Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na znaczenie szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi, gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby oraz pracowników służby zdrowia.

W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę, należy szczególnie pamiętać o zasadach dotyczących zarówno zdrowego stylu życia, jak też prostych czynnościach higienicznych, które mogą uchronić przed zachorowaniem. Jednym  z elementów profilaktyki grypy jest propagowanie szczepień ochronnych przeciw grypie. Według WHO to właśnie dzieci od 6. miesiąca życia oraz osoby starsze, osoby przewlekle chore, oraz kobiety ciężarne powinny być szczepione przeciw grypie w pierwszej kolejności.

 

 

Państwowy  Powiatowy

Inspektor  Sanitarny  w Świeciu

Małgorzata Gackowska

icon-354358_640   icon-354358_640  icon-354358_640

icon-354358_640   icon-354358_640