Rzuć palenie razem z nami

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Świeciu uprzejmie informuje,  iż jak co roku w listopadzie  obchodzimy akcję „Rzuć palenie razem z nami”. Tegoroczna akcja przypada w dniu  17  listopada.

Dzień ten, ma już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku dziennikarz Lynn Smith zaapelował do czytelników  swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż  150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę  wytrzymać bez palenia – był to wymowny w swoim rodzaju  sukces.                             W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy.

Idea dnia, w  którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także w innych krajach.  Od 1991 roku w każdy trzeci czwartek listopada Fundacja „Promocja Zdrowia” namawia Polakow  do rzucenia palenia.

Ogólnopolska akcja “Rzuć palenie razem z nami”, adresowana jest zarówno do palaczy, jak i osób niepalących, jej celem jest zachęcenie jak największej liczby palaczy do rzucenia palenia oraz ograniczenia palenia w miejscach, w których przebywają ludzie                   W Polsce pali ok. 9 mln osób; częściej są to kobiety niż mężczyźni. Możemy mówić o dużym spadku liczby palaczy od lat 70, ale niestety wciąż jesteśmy w czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o największą liczbę osób palących. Wśród chorób, na które najczęściej zapadają palacze, wymienić należy: nowotwory, choroby układu krążenia oraz przewlekłe nienowotworowe choroby układu oddechowego.

Należy wspomnieć, iż papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym na całym świecie produktem o udowodnionym działaniu rakotwórczym. W dodatku nie ma mniej szkodliwych papierosów – wszystkie papierosy, bez wyjątku, „light” czy „slim”, są tak samo szkodliwe dla zdrowia, ponieważ dostarczają tyle samo trujących substancji do organizmu.

Negatywny wpływ substancji rakotwórczych na zdrowie dotyczy również tzw. palaczy biernych, czyli tych, którzy nigdy nie palili, a przebywają w środowisku zanieczyszczonym dymem tytoniowym. Palacze bierni wdychają te same trujące i rakotwórcze substancje, inna jest jedynie skala narażenia ich na zachorowanie.

Najskuteczniejszym i jedynym znanym obecnie sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania na raka płuca, i inne choroby odtytoniowe  jest rzucenie palenia.   Obecnie uzależnienie od tytoniu traktowane jest jak choroba, którą trzeba leczyć. Jest wiele sposobów na uwolnienie się od uzależnienia: od silnej woli przez terapie farmakologiczne dostosowane indywidualnie dla każdego palacza, a także wsparcie psychologiczne.

Wspólnie przekonajmy innych, że warto spędzić ten dzień bez papierosa.   Zwracam się z apelem – ustanówmy dzień 17  listopada   Dniem Bez  Papierosa lub  Dniem Rzucania Palenia.

Jednocześnie uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu               i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298) zmienionej ustawą z dnia 22 lipca 2016r.  o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów powstała potrzeba stworzenia nowego znaku zakazu palenia.

Zgodnie z art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu,
w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”.

Państwowy Powiatowy

Inspektor    Sanitarny

w Świeciu

Małgorzata Gackowska

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU.

„PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU

OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
“Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (15 195 047 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (12 915 789 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.”

 

Cel projektu:

Ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym,  tj. między 15 a 49 rokiem życia

Grupa docelowa:

Bezpośrednia – kobiety w wieku prokreacyjnym, kobiety  w ciąży

Pośrednia – rodziny kobiet, partnerzy, znajomi, lekarze, nauczyciele, pracodawcy, ogół społeczeństwa

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1.    Szkolenia dla kadry medycznej.
2.    Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
3.    Kampania społeczna.
4.    Badania ankietowe kobiet w ciąży.
5.    Platforma internetowa – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

 

 

 

 

 

Profilaktyka grypy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, iż w dniach 17-21 października 2016r. odbędzie się czwarta ogólnoświatowa edycja kampanii dotyczącej wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania.

            Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na znaczenie szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi, gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby oraz pracowników służby zdrowia.

W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę, należy szczególnie pamiętać o zasadach dotyczących zarówno zdrowego stylu życia, jak też prostych czynnościach higienicznych, które mogą uchronić przed zachorowaniem. Jednym  z elementów profilaktyki grypy jest propagowanie szczepień ochronnych przeciw grypie. Według WHO to właśnie dzieci od 6. miesiąca życia oraz osoby starsze, osoby przewlekle chore, oraz kobiety ciężarne powinny być szczepione przeciw grypie w pierwszej kolejności.

 

 

Państwowy  Powiatowy

Inspektor  Sanitarny  w Świeciu

Małgorzata Gackowska

icon-354358_640   icon-354358_640  icon-354358_640

icon-354358_640   icon-354358_640