Światowy Dzień Walki z AIDS – kampania pod hasłem „Mam czas rozmawiać”(#mamczasrozmawiac)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, iż 1 grudnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Dzień ten  został ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1988 roku, by skupić  uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. Obchody akcji  są okazją do głębszego zainteresowania problematyką HIV/AIDS organizacji rządowych, pozarządowych i lokalnych. Chcemy również zwrócić uwagę ogółowi społeczeństwa  na skalę  zakażeń HIV i walkę z AIDS, jak i  uświadomić o konieczności pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim. Jest to dzień, w którym szczególnie staramy się przełamywać bariery takie jak strach i wynikająca  z niego stygmatyzacja osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS jest czerwona kokardka – nieodłączny element obchodów Światowego Dnia AIDS.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 lipca 2018 r. stwierdzono w Polsce 23.311 zakażeń HIV, odnotowano 3.627 zachorowań na AIDS, a 1.398 chorych zmarło.  W województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku zgłoszono 32 nowo wykryte zakażenia HIV i 3 zachorowania   na AIDS. Z powodu AIDS  od początku tego roku zmarły w naszym województwie 2 osoby.

Natomiast skupiając się na naszym powiecie, to od początku rejestracji (tj. od 1985 roku) do 23 listopada 2018r odnotowano 17 zakażeń wirusem HIV i 1 zachorowanie na AIDS.

Światowy Dzień AIDS jest doskonałą okazją, żeby wykonać test w kierunku HIV. Badanie można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z 30 punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) w całej Polsce. Aktualna lista wszystkich punktów, gdzie można się zbadać znajduje się na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS  ( www.aids.gov.pl).

Jednocześnie uprzejmie informuję iż, Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV  i Zwalczania AIDS przygotowało  kolejną edycję kampanii społecznej o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Kampania pod hasłem „Mam czas rozmawiać”(#mamczasrozmawiac) powstała, by stać się inspiracją do podjęcia dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu.

Grupą docelową są osoby w różnym wieku i ich rodziny. Rodzina ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych. Zatem to właśnie w  rodzinie powinna się rozpoczynać edukacja w tym obszarze.  Kampania ma na celu przypomnienie po raz kolejny, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas – bez względu na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, przekonania, czy płeć.   Dniem kulminacyjnym kampanii będzie 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Świeciu

Małgorzata Gackowska

Dane statystyczne

Informacja prasowa

Plakat

Spot radiowy

 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

W tym roku już po raz jedenasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA), ustanowiony przez Komisję Europejską w 2008 roku.

Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.

  • Antybiotyki działają tylko na bakterie;
  • Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli;
  • Narastanie antybiotykooporności to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków;
  • Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas;
  • Przyjmujmy tylko antybiotyki przepisane przez lekarza i zaufajmy jego wiedzy.

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl