Zmiany w procedurach powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności

PSSE w Świeciu inforumję o zmianach w procedurach powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499). Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktowobjetych-obowiazkiem-powiadamiania/ Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stornie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozynowyelektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkowspozywczych/

Informacje związane z pojawieniem się zachorowań spowodowanych nowym koronawirusem 2019-nCoV

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu zachęca wszystkich podróżujących w rejony zachorowań na zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem 2019-nCoV do zapoznania się z aktualnymi informacjami zamieszczanymi na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.

Komunikat (nr 4) dla podróżujących, 24 stycznia 2020 r.

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących

Komunikat (nr 5) dla podróżujących Warszawa, 25 stycznia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca stanu zdrowia grupy studentów powracających do Polski z Wuhan (Chiny) 26 stycznia 2020 r.

Informacja dla osób powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej

Information for persons travelling from East Asia and South-East Asia

为来自东亚和东南亚旅客提供指引

Komunikat (nr 6) dla podróżujących, 26 stycznia 2020 r.