Dyrektor  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu apeluje do mieszkańców powiatu świeckiego aby w miarę możliwości wszelkie sprawy kierować do tutejszej stacji drogą telefoniczną bądź na adres e-maila: sekretariat@psse-swiecie.pl