Informacja o wynikach przetargu.

Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem procedur ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) na świadczenie usług transportowych w związku z wykonywanymi przez te jednostkę zadaniami, zawiadamia o tym, że została przedłożona tylko jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych, w związku z powyższym przetarg został nierozstrzygnięty.

Profilaktyka grypy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, iż w dniach 17-21 października 2016r. odbędzie się czwarta ogólnoświatowa edycja kampanii dotyczącej wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania.

            Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na znaczenie szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi, gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby oraz pracowników służby zdrowia.

W okresie zwiększonej zachorowalności na grypę, należy szczególnie pamiętać o zasadach dotyczących zarówno zdrowego stylu życia, jak też prostych czynnościach higienicznych, które mogą uchronić przed zachorowaniem. Jednym  z elementów profilaktyki grypy jest propagowanie szczepień ochronnych przeciw grypie. Według WHO to właśnie dzieci od 6. miesiąca życia oraz osoby starsze, osoby przewlekle chore, oraz kobiety ciężarne powinny być szczepione przeciw grypie w pierwszej kolejności.

 

 

Państwowy  Powiatowy

Inspektor  Sanitarny  w Świeciu

Małgorzata Gackowska

icon-354358_640   icon-354358_640  icon-354358_640

icon-354358_640   icon-354358_640