1 października – Ogólnopolskim Dniem Tornistra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu uprzejmie informuje, 1 października został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Ogólnopolskim Dniem Tornistra. Akcja ta ma na celu zapobieganie  zjawisku noszenia przez uczniów zbyt ciężkich plecaków. Temat przeciążonych tornistrów od lat jest podejmowany przez rodziców, uczniów, nauczycieli, lekarzy.

Złe nawyki związane z noszeniem zbyt dużego obciążenia na plecach mogą przyczynić się do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych dzieci. Bóle kręgosłupa, zmniejszenie pojemności płuc, wady statyki, powstawanie negatywnych zmian chodu oraz skrzywienie kręgosłupa to wynik nieprawidłowej postawy ciała uczniów, spowodowany  niewłaściwym użytkowaniem tornistrów i plecaków szkolnych.

Główny Inspektor Sanitarny, mając na uwadze zdrowie uczniów, opracował zalecenia dotyczące tornistrów i plecaków szkolnych:

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia,
 • tornister lub plecak szkolny musi posiadać odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • rozłożenie ciężaru w tornistrze powinno być symetryczne,
 • cięższe rzeczy należy umieścić na dnie, a lżejsze wyżej,
 • tornister lub plecak szkolny powinien mieć szerokie i równej długości szelki, których długość powinna zapewnić swobodne wkładanie i zdejmowanie tornistra, oraz jak najlepsze przyleganie do pleców ucznia,
 • tornister należy nosić na obu ramionach.

Drodzy Rodzice, mając na uwadze zdrowie Waszych dzieci, kierujcie się powyższymi wskazówkami.  Podczas roku szkolnego, kontrolujcie zawartość tornistra, by nie znalazły się w nim rzeczy zbędne  i zwiększające jego ciężar:

 • podręczniki i zeszyty z przedmiotów z poprzedniego dnia, które nie są ujęte
  w planie lekcji na dany dzień,
 • podręczniki, słowniki, atlasy, gdy placówka szkolna zapewnia ich przechowywanie,
 • pamiętniki, albumy, zabawki,
 • szklane butelki z napojami.
Państwowy  Powiatowy

Inspektor  Sanitarny  w Świeciu

Małgorzata Gackowska