Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, w oparciu o pismo Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie  informuje, iż podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 15 grudnia 2018 roku przyjęto rezolucję o ustanowieniu Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności, który będzie obchodzony corocznie 7 czerwca, po raz pierwszy w 2019 roku.

Bezpieczeństwo żywności stanowi jedno z najważniejszych globalnych wyzwań. Kreowanie polityki bezpieczeństwa żywności wpisuje się w zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Idea upowszechniania działań na rzecz ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi z żywności jest bardzo wartościowa, gdyż jej celem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności obchodzone są pod hasłem
,,Bezpieczeństwo żywności to sprawa każdego”.

Hasło ma zwrócić uwagę, że przestrzeganie bezpieczeństwa żywności przyczynia się m.in. do bezpieczeństwa zdrowia ludzkiego, ale także do dobrobytu i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Fakty dotyczące bezpieczeństwa żywności
  • Szacuje się, że 600 milionów ludzi (1 na 10 osób na świecie) choruje po zjedzeniu skażonej żywności, a aż 420 000 umiera każdego roku;
  • Rocznie 40 % dzieci poniżej 5 roku życia choruje po spożyciu skażonej żywności, z czego 125 000 umiera;
  • Choroby przenoszone przez żywność powodowane są przez bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne przedostające się do organizmu wraz ze każoną żywnością  lub wodą;
  • Choroby przenoszone drogą pokarmową utrudniają rozwój społeczno-ekonomiczny poprzez zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej oraz może powodować niekorzystne skutki ekonomiczne oraz gospodarcze dla krajów, których głównymi dochodami są turystyka oraz handel żywnością;
  • Wartość handlu żywnością wynosi 1,6 biliona dolarów, co stanowi około 10% całkowitego rocznego handlu na całym świecie;
  • Ostatnie szacunki wskazują, że wpływ niebezpiecznej żywności kosztuje gospodarki o niskich  i średnich dochodach około 95 miliardów dolarów każdego roku;
  • Poprawa praktyk higienicznych w sektorach żywności i rolnictwie pomogą ograniczyć powstawanie i rozprzestrzenianie się oporności drobnoustrojów na środki stosowane w łańcuchu żywnościowym i środowisku.

 

Państwowy   Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w Świeciu
Małgorzata Gackowska