Światowy Dzień bez Tytoniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu  informuje, że 31 maja jak co roku obchodzony będzie Światowy Dzień bez Tytoniu. Podstawowym celem podejmowanych działań jest  zwrócenie uwagi na aspekty zdrowotne, społeczne, ekonomiczne palenia tytoniu. Akcentując tą akcję, chcemy  uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia i szkodliwego wpływu  dymu tytoniowego na zdrowie.

W tegorocznej edycji szczególny nacisk stawia się na zdrowie płuc i od tytoniowe choroby układu oddechowego.

Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami, których przyczyną jest  palenie papierosów – głównie nowotworami płuc, krtani,  przełyku, gardła czy trzustki.

Fakt jest oczywisty: palenie szkodzi płucom. Palenie powoduje zapalenie dróg oddechowych. Wszelkie badania epidemiologiczne zwracają uwagę na częstsze występowanie astmy oskrzelowej szczególnie wśród kobiet palących papierosy w porównaniu z niepalącymi. Częstość występowania astmy jest 2 do 3 razy większa u palących niż u niepalących.

Należy podkreślać  kwestię, iż palenie pogarsza jakość życia. U palaczy  występują problemy z oddychaniem i często traci się oddech, co jest ważnym symptomem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Wykonywanie codziennych  czynności, przy których ważne jest oddychanie – na przykład spacer, uprawianie sportu, taniec – staje się coraz trudniejsze. Stałe, wieloletnie palenie może prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem nawet w stanie spoczynku. Palenie może powodować pogorszenie zdolności koncentracji a także zawroty głowy, jest to spowodowane  niedoborem  tlenu w mózgu.

Palenie rujnuje nie tylko płuca, lecz także wiele innych, niezwykle ważnych narządów.  Palenie zmniejsza płodność i prowadzi do impotencji. Powoduje też nieświeży oddech, przyspiesza starzenie skóry. Spalanie tytoniu stanowi zagrożenie dla każdej osoby, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy poziomu wykształcenia.

Powtarzać należy, iż papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym na całym świecie produktem o udowodnionym działaniu rakotwórczym. W dodatku nie ma mniej szkodliwych papierosów – wszystkie papierosy, bez wyjątku, „light” czy „slim”, są tak samo szkodliwe dla zdrowia, ponieważ dostarczają tyle samo trujących substancji do organizmu.

Równie groźne dla zdrowia jest bierne palenie. Osoby niepalące, które są narażone na dym tytoniowy jako bierni palacze wdychają wiele tych samych substancji karcinogennych i toksyn, co czynni palacze. Wniosek jest jeden, oni również mają wysokie ryzyko chorób płuc w tym zagrożenie  zachorowania na raka płuc.

Obchody akcji- Światowego Dnia bez Tytoniu, są dobrą okazją, by wszyscy wspólnie mogli się zastanowić jak poprawić swoje zdrowie. Jak co roku zwracam się z apelem – ustanówmy dzień 31 maja Dniem Bez Papierosa lub  Dniem Rzucania Palenia.

Poniżej zamieszczono numer Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym  jak i  pomocną stronę dla osób chcących zerwać z nałogiem. Zachęcam do  zapoznania się z nimi  i skorzystania z oferowanej tam  profesjonalnej pomocy.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
Małgorzata Gackowska