Światowy Dzień Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w związku ze zbliżającymi się obchodami Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia 2019) informuje, że tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest popularyzowanie Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej.

Światowy Dzień Zdrowia jest to święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie.

Tegoroczne hasło jest kontynuacją ubiegłorocznego tematu Światowego Dnia Zdrowia. Dążeniem jest powszechny i szeroki zasięg, dostęp do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia sektora  i podkreślenia roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej –POZ. Globalnym problemem jest to, iż  miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu – lub muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a takimi kwestiami jak: jedzenie, ubranie czy też mieszkanie. „Powszechny” oznacza „dla wszystkich”, bez dyskryminacji i pominięcia kogokolwiek. Wszyscy  i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których potrzebują bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa.

Informacje związane z tą tematyką można znaleźć na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)www.who.int

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Świeciu

Małgorzata Gackowska