…Kampania pt. “Dobry przepis na bezpieczeństwo”

Celem kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji. Główną grupą docelową kampanii są pracodawcy, właściciele firm oraz pracownicy służb bhp zakładów zajmujących się przetwórstwem mięsa. Dodatkową grupą docelową są pracownicy zatrudnieni w zakładach ww. branży.

Więcej informacji pod adresem: www.bhpnatak.pl

Państwowy  Powiatowy

Inspektor  Sanitarny  w Świeciu

Małgorzata Gackowska                                       

1 października – Ogólnopolskim Dniem Tornistra

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu uprzejmie informuje, 1 października został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Ogólnopolskim Dniem Tornistra. Akcja ta ma na celu zapobieganie  zjawisku noszenia przez uczniów zbyt ciężkich plecaków. Temat przeciążonych tornistrów od lat jest podejmowany przez rodziców, uczniów, nauczycieli, lekarzy.

Złe nawyki związane z noszeniem zbyt dużego obciążenia na plecach mogą przyczynić się do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych dzieci. Bóle kręgosłupa, zmniejszenie pojemności płuc, wady statyki, powstawanie negatywnych zmian chodu oraz skrzywienie kręgosłupa to wynik nieprawidłowej postawy ciała uczniów, spowodowany  niewłaściwym użytkowaniem tornistrów i plecaków szkolnych.

Główny Inspektor Sanitarny, mając na uwadze zdrowie uczniów, opracował zalecenia dotyczące tornistrów i plecaków szkolnych:

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia,
 • tornister lub plecak szkolny musi posiadać odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
 • rozłożenie ciężaru w tornistrze powinno być symetryczne,
 • cięższe rzeczy należy umieścić na dnie, a lżejsze wyżej,
 • tornister lub plecak szkolny powinien mieć szerokie i równej długości szelki, których długość powinna zapewnić swobodne wkładanie i zdejmowanie tornistra, oraz jak najlepsze przyleganie do pleców ucznia,
 • tornister należy nosić na obu ramionach.

Drodzy Rodzice, mając na uwadze zdrowie Waszych dzieci, kierujcie się powyższymi wskazówkami.  Podczas roku szkolnego, kontrolujcie zawartość tornistra, by nie znalazły się w nim rzeczy zbędne  i zwiększające jego ciężar:

 • podręczniki i zeszyty z przedmiotów z poprzedniego dnia, które nie są ujęte
  w planie lekcji na dany dzień,
 • podręczniki, słowniki, atlasy, gdy placówka szkolna zapewnia ich przechowywanie,
 • pamiętniki, albumy, zabawki,
 • szklane butelki z napojami.
Państwowy  Powiatowy

Inspektor  Sanitarny  w Świeciu

Małgorzata Gackowska                                       

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, w oparciu o pismo Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie  informuje, iż podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 15 grudnia 2018 roku przyjęto rezolucję o ustanowieniu Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności, który będzie obchodzony corocznie 7 czerwca, po raz pierwszy w 2019 roku.

Bezpieczeństwo żywności stanowi jedno z najważniejszych globalnych wyzwań. Kreowanie polityki bezpieczeństwa żywności wpisuje się w zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Idea upowszechniania działań na rzecz ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi z żywności jest bardzo wartościowa, gdyż jej celem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności obchodzone są pod hasłem
,,Bezpieczeństwo żywności to sprawa każdego”.

Hasło ma zwrócić uwagę, że przestrzeganie bezpieczeństwa żywności przyczynia się m.in. do bezpieczeństwa zdrowia ludzkiego, ale także do dobrobytu i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Fakty dotyczące bezpieczeństwa żywności
 • Szacuje się, że 600 milionów ludzi (1 na 10 osób na świecie) choruje po zjedzeniu skażonej żywności, a aż 420 000 umiera każdego roku;
 • Rocznie 40 % dzieci poniżej 5 roku życia choruje po spożyciu skażonej żywności, z czego 125 000 umiera;
 • Choroby przenoszone przez żywność powodowane są przez bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne przedostające się do organizmu wraz ze każoną żywnością  lub wodą;
 • Choroby przenoszone drogą pokarmową utrudniają rozwój społeczno-ekonomiczny poprzez zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej oraz może powodować niekorzystne skutki ekonomiczne oraz gospodarcze dla krajów, których głównymi dochodami są turystyka oraz handel żywnością;
 • Wartość handlu żywnością wynosi 1,6 biliona dolarów, co stanowi około 10% całkowitego rocznego handlu na całym świecie;
 • Ostatnie szacunki wskazują, że wpływ niebezpiecznej żywności kosztuje gospodarki o niskich  i średnich dochodach około 95 miliardów dolarów każdego roku;
 • Poprawa praktyk higienicznych w sektorach żywności i rolnictwie pomogą ograniczyć powstawanie i rozprzestrzenianie się oporności drobnoustrojów na środki stosowane w łańcuchu żywnościowym i środowisku.

 

Państwowy   Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w Świeciu
Małgorzata Gackowska