Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, uprzejmie informuje,  iż w ramach Projektu KIK/68, ruszyła nowa kampania społeczna dotycząca profilaktyki uzależnień pn „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość”. Na potrzeby kampanii prowadzone były […]

Światowy Dzień AIDS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje,  iż  1 grudnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Obchody Światowego Dnia AIDS są szansą dla ludzi na całym świecie, aby zjednoczyć […]

Informacja o wynikach przetargu.

Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem procedur ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) na świadczenie usług transportowych w związku z […]