Komunikat dot. jakości wody z wodociągu publicznego Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Gródku