Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu, w oparciu o pismo Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie  informuje, iż podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 15 grudnia 2018 roku przyjęto rezolucję o ustanowieniu […]

Światowy Dzień bez Tytoniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu  informuje, że 31 maja jak co roku obchodzony będzie Światowy Dzień bez Tytoniu. Podstawowym celem podejmowanych działań jest  zwrócenie uwagi na aspekty zdrowotne, społeczne, […]

Ratownicze zabiegi samolotowe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, że w okresie od 28 maja do II dekady czerwca 2019 r. planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których […]

Europejski Tydzień Szczepień

Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu uprzejmie informuje, że w dniach od 24 do 30 kwietnia br., po raz kolejny obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. Głównym celem tej inicjatywy jest […]